Escoles

OBJECTIUS PEDAGÒGICS

Des del Museu el que pretenem és:

  • Fomentar el treball cooperatiu i en grup dels nens i nenes.
  • Donar suport al treball per projectes, de manera que la visita al Museu no sigui un fet aïllat sinó que serveixi de punt de partida o com a continuació d’un seguit d’activitats que es realitzaran a l’escola entorn un mateix tema, en aquest cas, la vida rural.
  • Ensenyar als nens i nenes com havia estat la vida al camp fa segles des d’un punt de vista interdisciplinar, és a dir, donant un enfoc a les activitats que les faci útils i extensibles a qualsevol àmbit o assignatura.
  • Motivar l’aprenentatge prestant atenció a les intel·ligències múltiples, és a dir, tractant un mateix tema des de diferents vessants per tal que cada nen i nena s’hi senti còmode.
  • Afavorir el sentit crític i la creativitat, basant-nos en una pedagogia constructivista i seguint el mètode Evolhid, de manera que l’educador no faci cap classe magistral sinó que actuï de guia perquè siguin els propis nens els que vagin descobrint els diferents conceptes que els volem transmetre.

OBJECTIUS EN ELS CONTINGUTS

  • Donar a conèixer com era la vida al camp segles enrere i com aquesta ha anat evolucionant paral·lelament als esdeveniments històrics.
  • Recuperar i difondre coneixements locals relacionats amb la història agrícola.
  • Dignificar el treball al camp i prendre consciència de la dependència que la societat (actual, passada i futura) té del sector primari i dels cicles naturals.